Pričakovani učinki projekta

  • povečana ozaveščenost (popularizacija) uporabe interneta za krepitev demokracije med občani, civilno družbo in odločevalci na lokalni ravni prek regionalnih delavnic, spletnega vprašalnika, nacionalnega posveta, priporočil za občine, srečanj z odločevalci in medijskega poročanja o projektu;
  • vzpostavitev digitalnega orodja v podporo vključevanju prebivalcev v odločanje v eni izmed občin gorenjske in savinjske regije v okviru pobude za lokalno digitalno demokracijo (po zaključku projekta);
  • okrepljene povezave in sodelovanje med slovenskimi in ameriškimi strokovnjaki na področju e-demokracije.