Gradiva in povezave v zvezi z vsebino projekta

Vsebine v pripravi.

Projekti
European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD)
Z e-participacijo do vključujoče Evrope

Orodja:
Pametni glas NVO
Izboljšajmo Maribor

Dogodki:
Nacionalni posvet “E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije“. Ljubljana, 10. november 2017.

Strokovni posvet “Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov“. Maribor, 25. oktober 2017.

Evropski teden lokalne demokracije.

Dokumenti:
Evropska komisija. 2107. eGovernment in local and regional administrations: guidance, tools and funding for implementation (Participatory, open decision-making – stran 8).

Služba za lokalno samoupravo. 2017. Priporočila in obrazci za izvedbo procesa zakonodajna sled.

Ministrstvo za javno upravo in ostali. 2017. Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini.

Ministrstvo za javno upravo. 2016. Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.

Dodatni protokol k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti.

Strokovne vsebine:
Delakorda, Simon. 2003. Prvi poskusi digitalne demokracije v Sloveniji. Teorija in praksa 40 (3): 500–514.

Clift, Steven. 2010. Using Technology for Community Building.

Haček, Miro in Simona Kukovič. 2013. Razširjenost orodij e-demokracije in e-participacije v slovenskih občinah. Teorija in praksa 50 (5-6): 736–752.

Jukić, Tina in Blaž Svete. 2017. Facebook v slovenskih občinah: rezultati empirične raziskave. V Javna uprava kot gonilo družbe, ur. Mitja Dečman. Ljubljana: XXIV. Dnevi slovenske uprave 2017.