Projekt »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«

Trajanje: 24. julij 2017 – 31. januar 2018.

Namen: Promocija in zagovorništvo uporabe digitalnih orodij med občani in odločevalci v podporo participativni in inovativni demokraciji.

Vrednost: $8.480,00 USD (Program za nevladne organizacije Veleposlaništva ZDA v Ljubljani $5.000,00 USD; prispevek projektnih partnerjev $3.480,00 USD).

Cilji projekta:
1) Vključitev občanov, civilne družbe in odločevalcev na lokalni ravni v načrtovanje digitalnega orodja, ki bo podpiralo pripravo lokalnih razvojnih strategij, oblikovanje participativnega proračuna in preglednosti izvajanja občinskih projektov.

2) Promocija, zagovorništvo in dvig ozaveščenosti med občani, civilno družbo in odločevalci na lokalni ravni o uporabo interneta za krepitev demokracije v občinah.

3) Vzpostavitev lokalne pobude za digitalno demokracijo v eni izmed občin v gorenjski in savinjski regiji, ki bo s pomočjo občine nadaljevala razvoj in vzpostavitev digitalnega orodja po zaključku projekta.

Dodatne informacije o utemeljenosti projekta so dostopne na tej povezavi.