Rezultati projekta

1) Poročilo terenske raziskave o uporabi interneta pri sodelovanju prebivalcev v lokalnih skupnostih in potrebah po digitalnih orodjih za vplivanje na odločitve v občinah.

2) Priporočila občinam za uporabo digitalnih tehnologij pri spodbujanju vključevanja občanov v odločanje.

3) Predlog digitalnega orodja v podporo vključevanju prebivalcev v pripravo lokalnih razvojnih strategij, oblikovanju participativnega proračuna in preglednosti izvajanja občinskih projektov.