Posvet »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah«

Javni posvet »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije« je potekal v petek, 10. novembra 2017 v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Na posvetu je sodelovalo 54 udeležencev iz občin, nevladnih organizacij, državnih inštitucij, podjetij in splošne javnosti.

Ključna vprašanja, o katerih so razpravljali udeleženci posveta, so bila naslednja:

  • Kakšne so potrebe, pričakovanja in ozaveščenost občanov glede e-sodelovanja pri odločanju?
  • Kateri so politični in sistemski pogoji za demokratično in učinkovito e-sodelovanje občanov?
  • Katera so ustrezna informacijska, komunikacijska in odločevalska digitalna orodja za krepitev demokratične udeležbe na lokalni ravni v Sloveniji?

Vsebinska izhodišča in program posveta (pdf)


Poročilo posveta (v pripravi)


Video nagovor udeležencem posveta – primer dobre prakse e-sodelovanja občanov


Predstavitve govorcev

 


Medijsko poročanje

Na lokalni ravni pri e-sodelovanju občanov vrsta možnosti in izzivov. Slovenska tiskovna agencija (STA), 10. november 2017.


Twitter dogodek (v pripravi)


Fotogalerija dogodka


Organizatorji dogodka


Dogodek je bil organiziran v okviru projekta »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«, katerega podpira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji.