Spletni vprašalnik o uporabi interneta za sodelovanje občanov

Cilj spletne ankete je bil ugotoviti naslednje vidike uporaba interneta za sodelovanje občanov pri odločanju:

  • obseg sodelovanja v demokratičnem življenju na lokalni ravni;
  • stališča do vloge interneta pri sodelovanju občanov;
  • oblike e-sodelovanja pri odločanju v občini;
  • glasovanje na lokalnih volitvah prek interneta;
  • manjkajoče oblike vključevanja občanov prek interneta;
  • razlogi za nesodelovanje občanov pri odločanju prek interneta.

Spletno anketiranje je potekala med 10. oktobrom in 22. novembrom 2017. V anketi je sodelovalo 216 anketirancev. V analizi rezultatov so vključeni podatki 187 v celoti izpolnjenih spletnih vprašalnikov. Zaradi nenaključnega in relativno majhnega vzorca anketirancev, rezultati ankete niso reprezentativni za prebivalce Slovenije na nacionalni ali regionalni ravni.

Demografska in regionalna struktura anketirancev je bila naslednja:

  • 74 % anketirancev je bilo starih med 31 in 60 let;
  • 27 % anketirancev je prebivalo v savinjski regiji in 24 % v gorenjski regiji. 49 % anketirancev je prebivalo v drugih slovenskih regijah.

Podrobnejša analiza rezultatov ankete je dostopna na spletni povezavi http://inepa.si/local-digital-democracy/?page_id=103.


1. Obseg sodelovanja v demokratičnem življenju na lokalni ravni.

Ali ste se v zadnjih štirih letih udeležili katere izmed zakonsko opredeljenih oblik soodločanja v vaši občini ali krajevni skupnosti? (n = 186)


2. Stališča do vloge interneta pri sodelovanju občanov.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o vlogi interneta pri sodelovanju občanov? Internet… (n = 183)


3. Oblike e-sodelovanja pri odločanju v občini.

Ali ste v zadnjem letu uporabili internet za naslednje oblike sodelovanja na občinski ravni? (n = 187)


4. Glasovanje na lokalnih volitvah prek interneta.

Ali bi glasovali na lokalnih volitvah prek interneta (e-volitve)? (n = 185)


5. Manjkajoče oblike vključevanja občanov prek interneta.

Katere oblike vključevanja v odločanje prek interneta pogrešate na spletni strani vaše občine oz. v vaši občini na splošno? (n = 171)


6. Razlogi za nesodelovanje občanov pri odločanju prek interneta.

Kako pogosti so po vašem mnenju razlogi oz. okoliščine za nesodelovanje občanov pri občinskih odločitvah prek interneta? (n = 173)