Predlog digitalnega orodja

Predlog digitalnega orodja v podporo e-sodelovanju prebivalcev pri opredelitvi razvojnih projektov občine, razporejanju finančnih sredstev za njihovo izvedbo (participativni proračun) in preglednosti izvajanja občinskih projektov je bil narejen na podlagi rezultatov terenske raziskave v okviru projekta »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«.

Predlog vključuje tri stopnje e-sodelovanja občanov in sicer:

  • predlaganje in glasovanje o razvojnih projektih občine;
  • participativno razporejanje finančnih sredstev za projekte;
  • spremljanje izvajanja projektov prek semaforja projektov.

1 Stopnja: Predlaganje in glasovanje o razvojnih projektih občine


2 Stopnja: Participativno razporejanje finančnih sredstev za projekte


3 Stopnja: Spremljanje izvajanja projektov prek semaforja projektov.