Priporočila občinam za spodbujanje e-sodelovanja občanov

Na podlagi rezultatov in analize spletnega vprašalnika ter zaključkov regionalnih delavnic pozivamo slovenske občine, da pri krepitvi vključevanja občanov v odločanje s pomočjo interneta upoštevajo naslednja priporočila:


1) Preverjajo potrebe občanov za različne oblike e-sodelovanja.
2) Načrtujejo in razvijajo orodja e-sodelovanja v dialogu z občani.
3) Upravljajo obstoječa orodja e-sodelovanja na odgovoren, odziven in pregleden način.
4) Javno poročajo o rezultatih in učinkih e-sodelovanja občanov.
5) Izboljšajo informiranost občanov o obstoječih možnostih e-sodelovanja.
6) Vključujejo družbena omrežja Facebook in Twitter (idr.) v podporo e-sodelovanju občanov, kadar je to smiselno.

Kako uporabljati Facebook za krepitev e-sodelovanja občanov? Pogovor z ameriškim strokovnjakom Stevenom Cliftom za RTVSLO (začetek ob 14:06).