Poročilo terenske raziskave

Zaključki regionalnih delavnic so dostopni na tej povezavi na tej povezavi.

Preliminarni zaključki analize rezultatov spletne ankete so naslednji:

  • izrazito pozitiven odnos občanov do vloge interneta pri omogočanju lažjega dostopa do informacij o delu občine in sporočanja pobud občanov (tudi do možnosti glasovanja na e-volitvah);
  • občani v veliko večji meri uporabljajo internet za dostop do občinskih informacij in dokumentov kot pa za aktivno vključevanje v odločanje zaradi odsotnosti dvosmernih možnosti e-sodelovanja na spletnih straneh občin kot tudi zaradi pasivnega komunikacijskega pristopa na strani občin;
  • trend uporabe interneta za »pasivno demokratično povratnost«, ki občane kot kliente občinske uprave omejuje na individualno sporočanje predlogov, namesto, da bi jih spodbujala h kolektivnemu »interaktivnemu odločanju«.
  • občani močno pogrešajo oblike vključevanja prek interneta na področju preglednega delovanja občine, ugotavljanja potreb občanov in reševanja problemov;
  • najpogostejša razloga za neuporabo možnosti e-sodelovanja s strani občanov se nahajata na strani občin (neupoštevanje sodelovanja in pomanjkanje informacij o možnostih sodelovanja).

Celotna analiza rezultatov spletne ankete bo objavljena v kratkem.